Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

Galadriela

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagreywolf greywolf
Galadriela
7971 3180
Reposted fromhormeza hormeza viagreywolf greywolf

June 11 2019

Galadriela
Kiedy widzą Cię jako silną kobietę, myślą, że nie potrzebujesz niczego ani nikogo, dasz sobie sama radę ze wszystkim, co teraz się dzieje i ze wszystkim, co Ci się stanie. Że nie masz nic przeciwko temu, żeby Cię nie słyszeć, leczyć czy kochać.

Kiedy widzą Cię jako silną kobietę, szukają Cię, byś pomogła im nieść ich krzyż. Rozmawiają z Tobą i myślą, że nie trzeba Cię słuchać.

Nie pyta się silnej kobiety, czy jest zmęczona, cierpi albo upadła, jeśli przeżywa lęk lub strach. Ważne jest to, że zawsze tam jest: latarnia morska we mgle, skała na środku morza.

Silna kobieta nigdy nie dostaje przebaczenia. Jeśli traci kontrolę, mówią, że jest słaba lub histeryczna.

Kiedy silna kobieta znika na chwilę, wszyscy to zauważają, ale kiedy jest, jej obecność jest oczywista.

Ale to, w jaki sposób masz brać niezbędną siłę każdego dnia, by być taką kobietą, nie ma dla nikogo znaczenia.

Uhonorowanie, rozpoznanie, szacunek i podziękowania dla silnych kobiet Twojego życia, bo też trzeba je tulić i kochać.
— znalezione

June 09 2019

Galadriela
Tumblr_ls2w3qlwdw1qkbon3o1_500_large
Reposted fromstraceserce straceserce viamietta-world mietta-world

June 08 2019

Galadriela
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viaoll oll
Galadriela
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajamaicanbeat jamaicanbeat
Galadriela
Galadriela
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viavivre1 vivre1
Galadriela

June 05 2019

0490 ed30
Galadriela
Galadriela
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaslodziak slodziak

June 04 2019

Galadriela
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viagreywolf greywolf

June 03 2019

Galadriela
Galadriela
Galadriela
3965 2024
Galadriela


loading
Reposted fromomgsloths omgsloths viagreywolf greywolf
Galadriela
8121 8a69 500
Galadriela

June 02 2019

Galadriela
9549 44b1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl