Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Galadriela
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf

March 19 2018

Galadriela
7275 615d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacomatosegirl comatosegirl

March 18 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
Galadriela
Gdybym go znalazła... mężczyznę, który będzie inteligentny, a jednocześnie fizycznie pociągający i miły w obyciu. Skoro mogę zaoferować takie połączenie, to dlaczego nie mam go oczekiwać od mężczyzny?
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Galadriela
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
Galadriela
Reposted fromshakeme shakeme viafantazja fantazja
Galadriela
Reposted fromFlau Flau viamietta-world mietta-world

March 16 2018

Galadriela
6412 6cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
Galadriela
1275 6ef8
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaazazel azazel
Galadriela
5623 3e2a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarosses rosses
Galadriela
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viamietta-world mietta-world

March 15 2018

Galadriela
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viafantazja fantazja
Galadriela
Galadriela
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viafantazja fantazja
Galadriela
7533 fce6
Farewell Stephen Hawking
Reposted fromCanadien Canadien viamietta-world mietta-world
Galadriela
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viagreywolf greywolf

March 14 2018

Galadriela
1084 6a20
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeliveinme beliveinme
Galadriela
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viagreywolf greywolf

March 13 2018

Galadriela
4924 477e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl