Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

Galadriela
Reposted fromFlau Flau viachief chief
4930 93f9
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamindtrap mindtrap

October 12 2018

Galadriela
1230 3262

October 11 2018

Galadriela
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viamyszkaminnie myszkaminnie
Galadriela
9286 0413
Reposted fromnazarena nazarena viamietta-world mietta-world

October 10 2018

Galadriela

October 09 2018

Galadriela
3594 3bed
Reposted fromsarazation sarazation viapannakies pannakies
Galadriela
Galadriela


Sloth Patronus
Galadriela
9630 54cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
Galadriela
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak

October 08 2018

Galadriela
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations

October 06 2018

Galadriela
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viavivre1 vivre1

October 05 2018

Galadriela
Galadriela

October 04 2018

Galadriela
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafantazja fantazja
Galadriela
4123 0077 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
Galadriela


I Can’t Exist Today Unicorn

October 03 2018

Galadriela
Galadriela

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viafantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl