Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

Galadriela
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi
Galadriela
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaniliowo vaniliowo
Galadriela
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie. 
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
Galadriela
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Galadriela
      
F.R.I.E.N.D.S   running gags
Reposted fromfriends friends viaikari ikari
Galadriela
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B,
Reposted fromperfectsense perfectsense viafoodforsoul foodforsoul

March 10 2019

Galadriela
8647 cea6

March 09 2019

Galadriela
1702 a830 500
Reposted fromsoftboi softboi
Galadriela
Reposted fromshakeme shakeme viamietta-world mietta-world
Galadriela
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaeternaljourney eternaljourney
Galadriela
Galadriela
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadjLangley djLangley
Galadriela
To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viajesienzycia jesienzycia
Galadriela
0713 ed73 500
Reposted fromsoftboi softboi viabangbangimdead bangbangimdead
Galadriela
1292 594f 500
Reposted fromsoftboi softboi
Galadriela
1295 0dcb 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 06 2019

Galadriela
9570 ee7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoftboi softboi

March 05 2019

Galadriela
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
Galadriela
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl