Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

Galadriela
4747 4a09
Reposted fromwujcioBat wujcioBat via000monnnn066 000monnnn066
Galadriela
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viablackheartgirl blackheartgirl

February 16 2020

Galadriela
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaavooid avooid
Galadriela
6579 14d5 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viamantonis mantonis

February 14 2020

Galadriela
7629 bd80 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Galadriela
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaThe1995 The1995

February 03 2020

Galadriela
6443 fc48 500

February 01 2020

Galadriela
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIzzy721 Izzy721
Galadriela
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSanthe Santhe
Galadriela
Galadriela
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead

January 29 2020

Galadriela
9116 1d1f
Reposted fromamphetamine amphetamine
Galadriela
Galadriela
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viamietta-world mietta-world
Galadriela

January 25 2020

Nie ma niczego takiego jak piękno, szczególnie w ludzkiej twarzy… tym, co nazywamy fizjonomią. To tylko matematyczny i abstrakcyjny układ cech. Np., jeśli nos za bardzo nie wystaje, boki są kształtne, jeśli małżowiny uszne nie są zbyt duże, jeśli włosy są długie… to taka ułuda generalizacji. Ludzie uważają niektóre twarze za piękne, chociaż tak naprawdę, w ostatecznym rachunku, wcale piękne nie są. Matematycznie równają się zeru. Prawdziwe piękno pochodzi, oczywiście, z charakteru. Nie z kształtu brwi. Tak wiele kobiet, o których powiedziano mi, że są piękne… cholera, jakbym patrzył w talerz zupy. Nie ma niczego takiego jak brzydota. Jest coś zwanego deformacją, ale zewnętrzna brzydota nie istnieje… Rzekłem. 
— Bukowski
Reposted fromriddl3m riddl3m viaahazaynlo ahazaynlo
Galadriela
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarosses rosses
Galadriela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl